Quy định mới về tiêu chuẩn mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên TDTT trong quân đội

HQ Online -

Ngày 18/7/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 53/TT-BQP sửa đổi, bổ sung Khoản 8, Điều 4 và thay thế Phụ lục I của Thông tư số 164/2019/TT-BQP ngày 3/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong quân đội.

Ảnh minh họa

Trong đó bổ sung quy định tiêu chuẩn, chế độ đối với vận động viên tập trung huấn luyện để tuyển chọn vào đội năng khiếu và vận động viên nghiệp dư như sau:

- Đối với vận động viên tập trung huấn luyện để tuyển chọn vào đội năng khiếu được Tổng Tham mưu trưởng quyết định thành lập, thời gian được hưởng không quá 60 ngày.

- Đối với vận động viên nghiệp dư chưa đạt đẳng cấp thì thời gian được hưởng theo số ngày thực tế tập luyện.

Quy định mới cũng tăng mức tiền ăn, tiền thuốc bổ đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao (theo 5 mức) cụ thể như sau:

- Mức 1: Huấn luyện viên, vận động viên các đội bóng thi đấu ở hạng cao nhất quốc gia; vận động viên kiện tướng ở các môn thể thao khác đang được công nhận, huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện vận động viên kiện tướng có mức tiền ăn 129.000 đồng và tiền thuốc bổ 26.000 đồng.

- Mức 2: Huấn luyện viên, vận động viên các đội bóng hạng A1 quốc gia và các đội bóng kế cận cho các đội bóng hạng cao nhất quốc gia; vận động viên dự bị kiện tướng và cấp 1 quốc gia được công nhận, huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện vận động viên dự bị kiện tướng và cấp 1 quốc gia; vận động viên giành huy chương tại giải trẻ (từ 16 tuổi trở lên) nhưng chưa đạt đẳng cấp dự bị kiện tướng hoặc cấp 1 quốc gia có mức tiền ăn 115.000 đồng và tiền thuốc bổ 23.000 đồng.

- Mức 3: Huấn luyện viên, vận động viên kế cận cho các đội bóng hạng A1 quốc gia; huấn luyện viên, vận động viên thuộc đội năng khiếu thể thao được Tổng Tham mưu trưởng quyết định thành lập có mức tiền ăn 102.000 đồng và tiền thuốc bổ 20.000 đồng.

- Mức 4: Vận động viên năng khiếu nghiệp dư thuộc các trung tâm, đoàn, đội thể thao được Tổng Tham mưu trưởng quyết định cho mở lớp đào tạo; vận động viên tập trung huấn luyện để tuyển chọn vào đội tuyển, đội năng khiếu được Tổng Tham mưu trưởng quyết định thành lập; vận động viên nghiệp dư chưa đạt đẳng cấp có mức tiền ăn 87.000 đồng và tiền thuốc bổ 17.000 đồng.

- Mức 5: Giáo viên trực tiếp giảng dạy thể dục, thể thao ở các học viện, nhà trường trong quân đội có mức tiền ăn 87.000 đồng.

Quy định này hiệu lực thi hành từ ngày 2/9/2022.

Mai Thao (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn