Quy định mới về hồ sơ hưởng lương hưu hàng tháng đối với quân nhân

HQ Online -

Thông tư số 136/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ ngày 12-12-2020 quy định về hồ sơ hưởng lương hưu hàng tháng đối với quân nhân như sau:

1-Sổ BHXH.

2-Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) của thủ trưởng đơn vị theo mẫu 05 ban hành kèm theo Thông tư số 70/2016/TT-BQP ngày 2-6-2016 của Bộ Quốc phòng.

3-Bản chính biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (HĐGĐYK) cấp có thẩm quyền trong Bộ Quốc phòng đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động.

4-Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

5-Bản quá trình đóng BHXH.

6-Bản quá trình đóng BHXH (Mẫu số 04A-HBQP).

7-Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hằng tháng (Mẫu số 07A-HBQP đến Mẫu số 07C-HBQP).

8-Thông báo chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu số 10A-HBQP).

9-Ngoài hồ sơ nêu trên, đối với các trường hợp sau đây, bổ sung thêm:

- Trường hợp sau khi ra tù được đơn vị tiếp nhận:

+ Bản sao giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc quyết định tha tù trước thời hạn hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền về việc miễn hoặc tạm hoãn chấp hành hình phạt tù đối với người bắt đầu phải chấp hành hình phạt tù giam trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-1995 đến ngày 31-12-2015;

+ Quyết định tiếp nhận và xếp lương của cấp có thẩm quyền;

+ Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (Mẫu số 14-HBQP);

- Trường hợp người lao động bị phạt tù từ ngày 1-1-2016 trở đi, trong thời gian đang chấp hành án tù mà đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định:

+ Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận lương hưu (Mẫu số 13B-HBQP),

+ Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (Mẫu số 14-HBQP).

- Trường hợp người lao động đủ điều kiện về tuổi đời nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng BHXH tối đa không quá 6 tháng:

+ Đơn đề nghị đóng BHXH một lần để hưởng chế độ hưu trí (Mẫu số 14-HBQP);

+ Phiếu thu tiền đóng BHXH một lần.

- Trường hợp người lao động trước tháng 1-2007 công tác ở các địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực: Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ quân đội có hưởng phụ cấp khu vực (Mẫu số 04B-HBQP).

- Trường hợp người mất tích trở về: Quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với người mất tích trở về.

Dương Hưng (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn