Quy định mới về dự báo bão gần Biển Đông

HQ Online -

Việc cảnh báo bão cũng như các loại thiên tai khác là rất quan trọng và có ý nghĩa nhằm hạn chế đến mức tối đa những thiệt hại có thể xảy ra. Chính vì vậy, quy định về dự báo thiên tai, đặc biệt là cảnh báo bão gần Biển Đông đang ngày càng được hoàn thiện, cụ thể:

Ngày 13-1-2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg  quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai. Theo đó, kể từ ngày văn bản này có hiệu lực (ngày 1-3-2020), các tin bão gần Biển Đông được ban hành khi bão có khả năng di chuyển vào Biển Đông trong vòng 48 giờ tới. Bản tin phải dự báo thời gian tâm bão đi vào Biển Đông và ảnh hưởng của hoàn lưu bão đến các vùng biển, đảo, quần đảo, khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn với tần suất mỗi ngày 4 bản tin chính vào 2h30; 9h00; 14h30 và 21h00.

* Chế độ truyền tin được quy định như sau:

 - Với Đài Tiếng nói Việt Nam: Phát tin 2 giờ/lần vào đầu giờ, liên tục cả ngày và đêm trên các kênh phát sóng của Đài; nếu không nhận được tin mới thì tiếp tục phát lại tin cũ gần nhất.

- Với Đài Truyền hình Việt Nam: Phát tin vào các chương trình thời sự gần nhất và sau 3 giờ phát lại một lần cho đến khi có tin mới hoặc có yêu cầu thay đổi thời gian phát tin.

- Với Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam: Truyền phát tin bằng điện thoại vô tuyến với tần suất 16 phiên/bản tin nguồn nhận được; Truyền phát bằng điện văn vô tuyến với tần suất 2 phiên/bản tin nguồn nhận được.

Như vậy, chế độ truyền tin về bão gần Biển Đông được quy định chặt chẽ với tần suất cao hơn so với hiện nay. Điều này cho thấy tầm quan trọng của hoạt động này trong việc giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Văn Linh (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn