Quân ủy Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Sáng 15-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương; thủ trưởng Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và đội ngũ báo cáo viên trong toàn quân. Dự hội nghị còn có đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ: Các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) có ý nghĩa rất quan trọng, vừa có tính chiến lược, lâu dài, vừa mang tính thời sự, cấp bách, có tầm ảnh hưởng to lớn đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là, Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nghị quyết thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thể hiện tầm nhìn và thái độ của Đảng là nghiêm khắc, dũng cảm, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, công khai nói rõ những mặt yếu kém, thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời nhấn mạnh tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của tình trạng trên đối với Đảng, đối với sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa... Trên cơ sở đó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đặt ra 4 yêu cầu trong việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đối với các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng toàn quân. Theo đó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chỉ rõ: Đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn quân tham gia học tập cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung lắng nghe báo cáo viên giới thiệu; kết hợp với tự nghiên cứu văn kiện, tài liệu để nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết, kết luận; nắm vững những quan điểm chỉ đạo, những công việc cần triển khai thực hiện; nhất là nhận diện và đánh giá đúng thực trạng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Từ đó nêu cao nhận thức, trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân và quân đội để thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả; đặc biệt là “tự soi mình”, tự phê bình và đấu tranh phê bình, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả... Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phải gắn với thực hiện đồng bộ các nghị quyết, kết luận khác của Trung ương và gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cũng như Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” để Đảng bộ Quân đội và toàn quân luôn mẫu mực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Các đại biểu tham dự hội nghị

Buổi sáng, các đại biểu được nghe Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị giới thiệu nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thượng tướng Lương Cường đã luận giải lý do vì sao Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) phải tiếp tục ban hành nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; mục đích, yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo và quá trình chuẩn bị nghị quyết; những nội dung cơ bản của nghị quyết; dự báo một số khó khăn và hướng khắc phục trong quá trình thực hiện nghị quyết; một số vấn đề về kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết. Thượng tướng Lương Cường nhấn mạnh: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) không chỉ thể hiện rõ quyết tâm chính trị, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà còn xác định 4 nhóm giải pháp vừa mang tính cấp bách, trước mắt, vừa mang tính cơ bản, lâu dài, vừa có tính hệ thống, thống nhất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tiếp đó, hội nghị được nghe Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Minh Khải, Phó giám đốc Học viện Chính trị giới thiệu nội dung Nghị quyết về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”.

Hội nghị tiếp tục diễn ra đến hết ngày 15-12.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn