Quân ủy Trung ương kiểm tra Đảng ủy Quân chủng Hải quân theo Khoản 2, Điều 30, Điều lệ Đảng

HQ Online -

Ngày 17/10, tại TP. Hải Phòng, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tiến hành Hội nghị kiểm tra Đảng ủy Quân chủng Hải quân theo Khoản 2, Điều 30, Điều lệ Đảng. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn kiểm tra dự, chỉ đạo. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân cùng các đồng chí đảng ủy viên Đảng ủy Quân chủng.

Tại hội nghị, đoàn kiểm tra của Quân ủy Trung ương đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra trực tiếp; đánh giá, nhận xét của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và kết quả kiểm tra của Đảng ủy Quân chủng.

Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua, Đảng ủy Quân chủng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; kịp thời ban hành các văn bản triển khai thực hiện toàn diện, thống nhất trong toàn Quân chủng.

Quân chủng đã tổ chức thực hiện nghiêm các quyết định thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, sáp nhập cơ quan, đơn vị theo hướng "tinh, gọn, mạnh"; chủ động tham mưu, đề xuất, báo cáo Bộ Quốc phòng đề án, kế hoạch xây dựng Quân chủng "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" giai đoạn 2020 – 2025 và những năm tiếp theo và chiến lược bảo đảm VKTBKT cho Quân chủng giai đoạn 2025 - 2030.

Bộ Tư lệnh Quân chủng triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; chỉ đạo cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch huấn luyện; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; chuẩn bị đầy đủ vật chất, mô hình học cụ, giảng đường, thao trường, bãi tập cho công tác huấn luyện…

Quân chủng chỉ đạo và tổ chức các cuộc diễn tập ở các cấp đạt kết quả khá, bảo đảm an toàn. Các đơn vị kết hợp huấn luyện với thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tích cực tổ chức các cuộc hội thi, hội thao và tham gia hội thi, hội thao cấp Bộ Quốc phòng đạt thành tích cao…

Đảng ủy Quân chủng lãnh đạo thực hiện tốt công tác nắm, quản lý, định hướng, giải quyết tình hình tư tưởng bộ đội; hoàn thành công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ được triển khai toàn diện, hiệu quả. Tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị.

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương đẩy mạnh thực hiện chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển"; tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, giúp đỡ nhân dân phòng chống thiên tai, bão lũ, góp phần làm sáng đẹp thêm phẩm chất bộ đội Cụ Hồ-người chiến sĩ Hải quân thời kỳ mới... 

Công tác hậu cần bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, nhất là đã duy trì chặt chẽ lượng vật chất hậu cần SSCĐ, thực hiện phân cấp, tạo nguồn vật chất hậu cần, phát huy hiệu quả các mô hình tăng gia, chăn nuôi, góp phần giữ ổn định và cải thiện đời sống bộ đội.

Các cơ quan, đơn vị bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng, đồng bộ VKTBKT cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Quân chủng; thực hiện tốt 2 đột phá “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT”. Cán bộ, chiến sĩ tích cực nghiên cứu làm chủ, ứng dụng công nghệ nội địa vào cải tiến, cải hoán, hiện đại hóa và bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT...

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, sâu sắc vào dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra trực tiếp và nhận xét đánh giá của cơ quan chức năng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trong đó đi sâu phân tích, thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân đồng thời đề xuất các chủ trương, biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao việc triển khai thực hiện chỉ thị của Quân ủy Trung ương về công tác kiểm tra của Đảng ủy Quân chủng Hải quân.

Đảng ủy Quân chủng đã có những chỉ đạo kịp thời, đề ra chủ trương, biện pháp, quyết tâm thực hiện tốt các nội dung kiểm tra của Quân ủy Trung ương, bảo đảm quá trình kiểm tra đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu: Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy ưu điểm, khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm đoàn kiểm tra Quân ủy Trung ương đã chỉ ra. Quân chủng tiếp tục nghiên cứu nắm chắc âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, diễn biến tình hình trên biển để tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Công tác huấn luyện phải thực chất và huấn luyện trong mọi tình huống, bảo đảm phát huy sức mạnh của tất cả các lực lượng; khai thác, làm chủ VKTBKT; duy trì chất lượng VKTBKT đồng bộ; ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật trong việc quản lý, xây dựng Quân chủng hiện đại.

Quân chủng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các lực lượng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; chú trọng công tác xây dựng Đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ; quan tâm và giải quyết tốt tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ…

Tin, ảnh: Đức Tuấn

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn