Quân chủng Hải quân thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện Quý 1

HQ Online -

Chiều 16/4, tại Bộ Tư lệnh Hải quân và 7 điểm cầu trong Quân chủng đã diễn ra Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác bảo đảm vật chất, trường bắn, thao trường huấn luyện Quý I năm 2024. Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân chủ trì. Tham dự hội nghị có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật Hải quân và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng.

Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng phát biểu

Quý I năm 2024, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng đã quán triệt nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh và hướng dẫn của các cấp, nhất là Nghị quyết của Đảng uỷ Quân chủng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024; Mệnh lệnh công tác quân sự và Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024 của Tư lệnh Hải quân.

Toàn Quân chủng làm tốt công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đúng chương trình, kế hoạch, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác xây dựng nền nếp chính quy có nhiều chuyển biến tiến bộ. Công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật được đặc biệt quan tâm; các vụ việc vi phạm không tăng và giảm số người vi phạm. Công tác bảo đảm vật chất trường bắn, thao trường huấn luyện có nhiều đổi mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Quân chủng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ; tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá và những điểm mới của năm 2024. Việc tổ chức giáo dục chính trị cho các đối tượng bảo đảm đúng nội dung, chương trình, kế hoạch. Các đơn vị quản lý, điều hành chương trình, kế hoạch huấn luyện chặt chẽ, đúng quy định; duy trì nền nếp chế độ thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện tốt nội dung cấp trên bồi dưỡng cấp dưới.

Các cơ quan, đơn vị chú trọng bảo đảm đầy đủ trang bị kỹ thuật cho huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ khác. Hệ thống giáo án, bài giảng huấn luyện kỹ thuật được soạn thảo đầy đủ, đúng hướng dẫn về công tác tham mưu huấn luyện, được thông qua và phê duyệt theo phân cấp; sổ sách quản lý trang bị kỹ thuật thống nhất; công tác đăng ký, thống kê đầy đủ, kịp thời, chính quy, đúng quy định.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị Quý 1 năm 2024 và yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2024 của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Mệnh lệnh công tác quân sự và Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024 của Tư lệnh Hải quân; tổ chức huấn luyện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp; chú trọng nội dung khó, nội dung mới, đơn vị còn yếu và các đơn vị mới sáp nhập, thành lập mới, đơn vị được biên chế trang bị kỹ thuật mới trong điều kiện bình thường và cả trong điều kiện khó khăn phức tạp.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và kỹ năng tiến hành CTĐ, CTCT cho đội ngũ cán bộ các cấp; làm tốt công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nhất là đối với chiến sĩ mới; chủ động nắm, giải quyết những vấn đề nảy sinh, không để bất ngờ về tư tưởng…

Đồng chí Phó Tư lệnh Hải quân lưu ý các đơn vị duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; tăng cường công tác kiểm tra của chỉ huy, cơ quan các cấp, hoạt động của lực lượng kiểm soát quân sự, nhất là trong những ngày nghỉ, ngày lễ; dự kiến đánh giá các nguy cơ mất an toàn, chủ động phòng ngừa tai nạn xảy ra.

Tin, ảnh: Quang Minh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn