Quân chủng Hải quân kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Vùng 3

HQ Online -

Ngày 27/9, tại Đà Nẵng, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) ở Vùng 3.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên kiểm tra, nắm tình hình tại Tàu 331, Hải đội 315, Lữ đoàn 172

Đoàn đã nghe đơn vị báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện QCDCCS thời gian qua; kiểm tra các văn bản, sổ sách có liên quan; kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ bằng phương pháp chất vấn trực tiếp và phát phiếu điều tra xã hội học. 

Đoàn kiểm tra tại Lữ đoàn 172

Qua kiểm tra cho thấy: Vùng 3 đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về thực hiện QCDCCS. Hệ thống quy chế, nội quy, quy định của cấp ủy và người chỉ huy được triển khai thực hiện nghiêm túc. Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên. Không khí dân chủ; mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân ngày càng được củng cố. Chất lượng xây dựng các tổ chức đảng, tổ chức quần chúng luôn đảm bảo góp phần xây dựng Vùng 3 thực sự VMTD…

Đồng chí Phó Chính ủy Hải quân kết luận kiểm tra

Kết luận kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của Vùng 3 trong thực hiện QCDCCS thời gian qua. Đồng chí Phó Chính ủy Hải quân yêu cầu các cơ quan, đơn vị của Vùng 3 thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về tầm quan trọng của việc thực hiện QCDSCS tại đơn vị; tránh dân chủ hình thức, dân chủ phải đi đôi với trách nhiệm cá nhân, nhất là cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp; kịp thời phổ biến các chỉ thị, quy định, chế độ chính sách cho bộ đội...

Tin, ảnh: Hoàng Diệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn