Quân chủng Hải quân: Công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới đạt kết quả tốt

HQ Online -

Sáng 13-12, tại Hải Phòng, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) và Bình đẳng giới (BĐG) năm 2016; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Quân chủng chủ trì hội nghị.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải phát biểu kết luận hội nghị

Năm 2016, công tác VSTBPN và BĐG được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Quân chủng xác định là một nội dung trọng tâm. Theo đó, Ban VSTBPN các cấp đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả trên các nội dung như: Xây dựng kế hoạch hành động VSTBPN và BĐG giai đoạn 2016-2020; kiện toàn Ban VSTBPN cấp trên cơ sở và cấp cơ sở; phối hợp với các ban, ngành đảm bảo việc làm, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần và trình độ mọi mặt cho phụ nữ; thực hiện tốt chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với lao động nữ; tạo điều kiện thuận lợi động viên phụ nữ học tập, rèn luyện, phấn đấu, phát huy trách nhiệm, nghĩa vụ, khả năng cống hiến của mình trên mọi lĩnh vực công tác, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thành viên Ban VSTBPN đã chủ động, tích cực trong việc tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch hành động VSTBPN và BĐG giai đoạn 2016-2020. Phụ nữ trong toàn Quân chủng tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, yên tâm gắn bó với công việc, đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo và từng bước khẳng định, nâng cao vị thế của mình trong gia đình và xã hội.

Hội nghị cũng đã chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác VSTBPN và BĐG năm 2017 gồm 8 nội dung.

Kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải đã biểu dương các kết quả đạt được cũng như các hoạt động cụ thể của Ban VSTBPN Quân chủng năm 2016. Đồng chí yêu cầu, năm 2017, cấp ủy, chỉ huy các cấp cùng Ban VSTBPN cần xác định rõ nội dung, chỉ tiêu thực hiện, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, triệt để lợi dụng hệ thống truyền thông mạng truyền tải những nội dung cần tuyên truyền trong kế hoạch hành động VSTBPN và BĐG. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên trong Ban VSTBPN và hội phụ nữ các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, hàng tháng, hàng quý có báo cáo cụ thể và ý kiến đề xuất bằng văn bản.

Tin, ảnh: Thanh Hằng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn