Quân chủng Hải quân: Công tác tổ chức lực lượng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch đề ra

HQ Online -

Sáng 27-12, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức lực lượng 2 năm 2017-2018. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có Thiếu tướng Trịnh Ngọc Giao, Phó Cục trưởng Cục Quân lực và hơn 60 đại biểu đại diện cho cơ quan quân lực của Bộ Tư lệnh và các đơn vị trực thuộc.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình phát biểu tại hội nghị

Qua tổng kết, 2 năm 2017-2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân; thủ trưởng Bộ Tham mưu Hải quân; cấp ủy, chỉ huy các cấp cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Quân lực toàn Quân chủng, công tác tổ chức lực lượng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã nắm vững chủ trương, định hướng về công tác tổ chức lực lượng theo hướng “Tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt”; tích cực nghiên cứu, đề xuất với cấp trên thành lập mới, tổ chức lại, sáp nhập, điều chuyển, giải thể một số tổ chức; xây dựng biểu tổ chức, biên chế cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu dự hội nghị

Đặc biệt, về công tác quân số, ngành quân lực đã thực hiện tốt nội dung đột phá năm 2018 về “Sắp xếp chuyên môn kỹ thuật đúng chức danh, đúng ngành nghề đào tạo”; chủ động rà soát, kịp thời điều chỉnh quân số từ nơi thừa sang nơi thiếu; việc sắp xếp, sử dụng và liên thẩm quân số đã đi vào nền nếp. Về công tác trang bị, công tác quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật đã có những bước tiến mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của Quân chủng; chỉ đạo và triển khai hướng dẫn các đơn vị toàn Quân chủng về việc thay đổi thời điểm tổng kiểm kê trang bị kỹ thuật 0 giờ ngày 1-7-2017 sang 0 giờ ngày 1-1-2018…

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã tham gia phát biểu phản ánh thực trạng công tác tổ chức lực lượng tại đơn vị và đề xuất với thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân và cơ quan Quân lực của Bộ Quốc phòng một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã thống nhất đề ra 8 nhiệm vụ cơ bản trong năm 2019, trong đó nhiệm vụ trọng tâm “Tập trung xây dựng tổ chức biên chế thời bình của cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng; có kế hoạch đào tạo đội ngũ, cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao bảo đảm cho các đơn vị đặc thù và nhà máy sửa chữa”. Đột phá của ngành là “Sắp xếp chuyên môn kỹ thuật đúng chức danh, đúng ngành nghề đào tạo”.

Kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình nhấn mạnh: Các đơn vị cần lưu ý 2 điểm: Công tác phối hợp giữa cơ quan và đơn vị trong xây dựng biểu biên chế phải tốt hơn nữa và thực hiện quyết liệt hơn nữa; việc tham mưu sử dụng đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp sao cho chất lượng, điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu phải bảo đảm hiệu quả và hợp lý. Đồng chí Tham mưu trưởng Hải quân cũng đề nghị chỉ huy các cấp phát huy kết quả đã đạt được, chủ động nhận diện những yếu kém của đơn vị mình trong 2 năm vừa qua để tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác tổ chức lực lượng trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn