Quân cảng Sài Gòn: Hội nghị quân chính năm 2017

HQ Online -

Ngày 12-1, tại TP. Hồ Chí Minh, Quân cảng Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị quân chính năm 2017. Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân dự và chỉ đạo.

Tham dự hội nghị có Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Kỹ thuật, Cục Hậu cần; các cơ quan chức năng Quân chủng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng Giám đốc chủ trì hội nghị.

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2017, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, cấp ủy, chỉ huy các cấp Quân cảng Sài Gòn đã quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị và nhiệm vụ của trên giao; lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị khắc phục khó khăn, đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ quân sự-quốc phòng và sản xuất kinh doanh; các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng 14%; năng suất lao động tăng 11%, thu nhập bình quân của người lao động tăng 8%; thực hiện thành công năm khách hàng, đổi mới tư duy, kết nối hệ thống; thực hiện tốt chủ trương phát huy năm Văn hóa doanh nghiệp và 3 khâu đột phá; phát huy tốt vai trò các cơ quan tham mưu, các ban chỉ đạo, ban quản trị trên các mặt công tác. 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2018, Quân cảng Sài Gòn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, sản xuất kinh doanh với định hướng “Phát triển hài hòa, tăng trưởng bền vững”, thực hiện thành công “Năm bản lề” triển khai chiến lược phát triển kinh doanh trên 3 trụ cột của Tổng công ty gắn với nhiệm vụ quốc phòng của Quân chủng; tập trung triển khai Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp; đột phá giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng chính quy, nền nếp kỷ luật, đảm bảo an toàn và ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 theo hướng xây dựng “cảng thông minh”; tăng cường xây dựng nguồn nhân lực; cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ, kết nối hiệu quả; phát huy tính tự chủ, năng lực quản trị của các đơn vị trong toàn hệ thống.​

Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Văn hóa doanh nghiệp; xây dựng đơn vị VMTD, Đảng bộ TSVM, doanh nghiệp kinh doanh giỏi, lãnh đạo hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm trao danh hiệu lao động tiên tiến cho các tập thể, cá nhân 

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam biểu dương những thành tích mà Quân cảng Sài Gòn đã đạt được trong năm vừa qua, trong đó có nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hoàn thành xuất sắc với nhiều đột phá cùng sự tăng trưởng cao. Đồng chí Tư lệnh yêu cầu: Năm 2018, Quân cảng Sài Gòn cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng về nhiệm vụ công tác quân sự-quốc phòng; xây dựng tập thể Đảng ủy, chỉ huy đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt chủ trương “Năm phát triển hài hòa, tăng trưởng bền vững”; tăng cường tự chủ và năng lực quản trị, bảo đảm an toàn vốn, không đầu tư tràn lan, tập trung nguồn lực đem lại hiệu quả tối đa để phát triển bền vững. Tổ chức tiếp nhận Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 đảm bảo chặt chẽ và tiếp tục cổ phần hóa các công ty còn lại theo quy định; thực sự minh bạch trong sản xuất kinh doanh, đi sâu hơn nữa vào khai thác các dịch vụ về lĩnh vực dầu khí; thực hiện nghiêm việc quản lý đất quốc phòng theo quy định; tập trung xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD để Quân cảng Sài Gòn thực sự là điểm sáng về phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng và là doanh nghiệp kinh tế-quốc phòng mạnh của Quân đội.

Tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam và các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong năm 2017 đồng thời tổ chức phát động và ký kết phong trào thi đua năm 2018 giữa các cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị ký kết phong trào thi đua năm 2018

Tin, ảnh: Quang Tiến

Năm 2017, Quân cảng Sài Gòn được tặng Cờ thưởng thi đua của Bộ Quốc phòng; Hải đoàn Tự vệ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Quân cảng Sài Gòn là 1 trong 10 doanh nghiệp xuất sắc nhất được vinh danh “Doanh nghiệp vì người lao động”, tiếp tục dẫn đầu cả nước về kinh doanh khai thác cảng và dịch vụ logictic, xếp TOP 22 thế giới về sản lượng container thông qua cảng; 3 tập thể và 3 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 Công ty được tặng Cờ thưởng của Bộ Tư lệnh Hải quân; 35 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Lao động xuất sắc; 189 tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 441 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1.748 Lao động tiên tiến.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn