Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm làm việc với Vùng 3

HQ Online -

Chiều 2/6, tại Đà Nẵng, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Vùng 3 về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý năm 2023.

Tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Tư lệnh Vùng; Chuẩn Đô đốc Mai Trọng Định, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3; Trung tá Bùi Xuân Bình, Trưởng phòng Cán bộ, Cục Chính trị và một số cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Hải quân.

Quang cảnh buổi làm việc

Những năm qua, đội ngũ cán bộ của Vùng 3 thường xuyên được kiện toàn, cơ bản đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.

Đến nay, tỷ lệ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 97,34%, trình độ sau đại học đạt 4%; số cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 91,84%. Đội ngũ cán bộ của Vùng đã trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM; cơ quan, đơn vị VMTD, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác cán bộ được tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng; cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo chặt chẽ; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu được đề cao. Công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ bảo đảm đúng quan điểm, phương châm, nguyên tắc, quy trình, quy định, có sự kế thừa liên tục, vững chắc trong quá trình chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ.

Công tác quản lý, nhận xét, đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm đối với cán bộ được thực hiện có nền nếp, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình và thẩm quyền, từng bước tạo sự vững chắc trong thực hiện công tác cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Tư lệnh Hải quân yêu cầu: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 cần tiếp tục làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn nguồn phát triển cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, sức khỏe tốt và độ tuổi phù hợp; có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng Vùng, Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tin, ảnh: Quang Vinh, Duy Trung

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn