Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

HQ Online -

Sáng 5/8, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” và tập huấn báo cáo viên pháp luật trong quân đội năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp với trực tuyến tới 136 điểm cầu trong toàn quân.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự hội nghị.

Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu. Ảnh: Báo QĐND điện tử

Quân chủng Hải quân tham gia hội nghị tại 6 điểm cầu: Bộ Tư lệnh Hải quân; các vùng 1, 2, 3, 4, 5 với hơn 300 đại biểu. Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân; cùng dự có Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân. Ảnh: Hoàng Việt

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, điều hành của Chính phủ, quân đội luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong chấp hành pháp luật Nhà nước, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Vai trò của quân đội đã được thể hiện rõ nét trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đề án.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân. Ảnh: Hoàng Việt

Đến nay, 100% các đơn vị đã thành lập ban chỉ đạo đề án theo quy định, hoàn thành việc ban hành kế hoạch thực hiện đề án ở các cấp. Nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật bằng các hình thức phong phú, sinh động, đạt hiệu quả cao. Các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, chuyển đổi số; mở mới và duy trì các chuyên trang, chuyên mục; tăng cường thời lượng viết tin, bài, xây dựng các video clip trên các báo, cổng thông tin điện tử. Lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển và các đơn vị đóng quân ở vùng biên giới, hải đảo tiếp tục phát huy hiệu quả của đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương ghi nhận, biểu dương thành tích các đơn vị đã đạt được trong công tác PBGDPL. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai đề án cần phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; xác định PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở là một trong những chức năng, nhiệm vụ của quân đội; tăng cường công tác phối hợp giữa đơn vị quân đội với chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức trong thực hiện, nhất là việc lựa chọn nội dung, hình thức, công tác bảo đảm, huy động các nguồn lực, phương tiện thực hiện đề án; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong PBGDPL.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Vùng 5. Ảnh: Văn Định

Tại hội nghị, các đại biểu đã được cán bộ Vụ pháp chế Bộ Quốc phòng, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền giới thiệu các chuyên đề: Nội dung cơ bản của đề án "Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở gai đoạn 2021-2027; Hướng dẫn triển khai thực hiện đề án trong quân đội và chuyên đề "Một số kỹ năng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật".

Hoàng Việt

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn