Những việc người dân cần làm trước, trong và sau bão

Trước mức độ nguy hiểm của bão, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã đưa ra một số khuyến cáo an toàn.

NHỮNG VIỆC NGƯỜI DÂN CẦN LÀM TRƯỚC, TRONG VÀ SAU BÃO - Ảnh 1.
NHỮNG VIỆC NGƯỜI DÂN CẦN LÀM TRƯỚC, TRONG VÀ SAU BÃO - Ảnh 2.
NHỮNG VIỆC NGƯỜI DÂN CẦN LÀM TRƯỚC, TRONG VÀ SAU BÃO - Ảnh 3.
NHỮNG VIỆC NGƯỜI DÂN CẦN LÀM TRƯỚC, TRONG VÀ SAU BÃO - Ảnh 4.
NHỮNG VIỆC NGƯỜI DÂN CẦN LÀM TRƯỚC, TRONG VÀ SAU BÃO - Ảnh 5.
NHỮNG VIỆC NGƯỜI DÂN CẦN LÀM TRƯỚC, TRONG VÀ SAU BÃO - Ảnh 6.

Những việc người dân cần làm trước, trong và sau bão

Nguồn: Tổng cục Phòng chống thiên tai

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn