Nhà máy X55: Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

HQ Online -

Chiều 26-2, tại TP. Cần Thơ, Nhà máy X55 Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đã phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên truyển biển, đảo năm 2018 và ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyển biển, đảo năm 2019.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2018, công tác tuyên truyền biển, đảo (TTBĐ) giữa Nhà máy X55 và Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long đã bám sát kế hoạch, có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác TTBĐ ở đơn vị, địa phương. Thông qua công tác tuyên truyền biển, đảo đã giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo; về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Nhà máy X55 đã phối hợp với 2 địa phương trên thực hiện tốt công tác dân vận, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục-thể thao gắn với công tác tuyên truyền biển, đảo. Nét mới trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đã phối hợp với Nhà máy với tổ chức Hội thi Tuyên truyền biển, đảo theo hình thức sân khấu hóa với nội dung: Thuyết trình và tiểu phẩm với sự tham gia của hơn 195 diễn viên là báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ 15 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Cần Thơ.

Đại diện các đơn vị ký kết Chương trình phối hợp TTBĐ năm 2019

Năm 2019, Nhà máy X55 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo với phương châm “chặt chẽ, chu đáo, thiết thực, hiệu quả, an toàn tuyệt đối”.  Trong đó, các đơn vị tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa  XI) về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XII) về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân hướng về biển, đảo của Tổ quốc. Các đơn vị kịp thời thông tin, định hướng và nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang về tình hình biển đảo, đấu tranh với những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân

Dịp này, Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018.

Tin, ảnh: Quang Chiến, Nguyễn Bình

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn