Nhà máy X46 thông tin về tình hình biển, đảo cho hơn 300 cán bộ, đảng viên thành phố Bắc Ninh

HQ Online -

Ngày 22/9, Nhà máy X46, Cục Kỹ thuật Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức thông tin về tình hình biển, đảo cho hơn 300 đồng chí là lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Chính trị thành phố và báo cáo viên, cấp ủy viên các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy Bắc Ninh…

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo viên Nhà máy X46 đã cung cấp những thông tin cập nhật về: Tình hình Biển Đông thời gian gần đây; kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và một số chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước ta; kết quả xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Buổi thông tin nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc cho cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố Bắc Ninh đồng thời thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân giữa địa phương và đơn vị.

Tin, ảnh: Xuân Hải

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn