Nghiệm thu xe - máy sau bảo dưỡng, sửa chữa đồng bộ tại Vùng 4 Hải quân

HQ Online -

Ngày 2-11, tại Khánh Hòa, Hội đồng nghiệm thu xe-máy sau bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ cấp Bộ Quốc phòng do Đại tá Đinh Văn Tuynh, Phó Cục trưởng Cục xe - máy, Tổng cục Kỹ thuật làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã làm việc, nghiệm thu tại Vùng 4 Hải quân.

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe

Năm 2016, sau khi có chỉ tiêu công tác kỹ thuật xe - máy và kế hoạch công tác kỹ thuật . Ngành Kỹ thuật Vùng 4 đã tiến hành khảo sát tình trạng kỹ thuật của từng xe – máy, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn công tác bảo dưỡng, sửa chữa đồng bộ; thành lập ban chỉ đạo và hội đồng nghiệm thu cấp đơn vị, tổ chức triển khai cụ thể các cơ quan đơn vị có xe – máy sửa chữa đồng bộ; lập dự toán kinh phí, lên phương án cho từng thời gian cụ thể. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2016 đơn vị đã tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ 32 xe ô tô vận tải, phục vụ huấn luyện và công tác. Sau bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ các xe có tình trạng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả bảo dưỡng, sửa chữa đồng bộ và công tác phục vụ nghiệm thu tại Vùng 4 Hải quân; đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, yêu cầu Ngành Kỹ thuật Vùng 4 cần rà soát, khắc phục  bảo đảm kỹ thuật xe - máy trong đơn vị; huấn luyện nâng cao tay nghề cho đội ngũ lái xe trong việc sửa chữa hỏng hóc thông thường.

Tin, ảnh: Vũ Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn