Nghiệm thu đề tài nghệ thuật quân sự cấp Bộ Quốc phòng

HQ Online -

Sáng 2/6, tại Hải Phòng, Hội đồng khoa học quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài nghệ thuật quân sự cấp bộ. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch hội đồng khoa học quân sự Bộ Quốc phòng chủ trì. Đề tài do Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân làm Chủ nhiệm.

Tham gia buổi nghiệm thu có Thiếu tướng, TS Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng và các thành viên hội đồng là nhà giáo, chuyên gia quân sự từ Quân khu 3, Cục Khoa học Quân sự, Học viện Hải quân…

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình chủ trì buổi nghiệm thu

Trong quá trình thực hiện, Ban chủ nhiệm đề tài đã tiến hành khảo sát tại 5 vùng Hải quân và Học viện Hải quân đồng thời tập trung khảo cứu các cuộc chiến tranh trong lịch sử thế giới và Việt Nam, rút ra các bài học kinh nghiệm để áp dụng cho lực lượng của ta. Trên cơ sở đó, Ban chủ nhiệm đề tài đã tổ chức biên soạn tổng hợp kết quả nghiên cứu gửi đến các nhà khoa học, lãnh đạo, chỉ huy trong và ngoài Quân chủng để xin ý kiến...

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm phát biểu

Đến nay, đề tài đã có 20 báo cáo chuyên đề, 8 bài bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín.

Trước đó, tiếp thu ý kiến của hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, Ban chủ nhiệm đề tài đã chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung theo yêu cầu.

Sau khi nghe Ban chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, các thành viên Hội đồng khoa học quân sự Bộ Quốc phòng đánh giá cao sự nghiêm túc, hàm lượng khoa học, cơ sở lý luận và thực tiễn, cách thức tiếp cận, nội hàm… của đề tài. Các ủy viên phản biện đã góp ý, phân tích, đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài làm rõ thêm một số nội dung đảm bảo sự thống nhất trong nghiên cứu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Kết luận buổi nghiệm thu, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình khẳng định: Đề tài đã thực hiện đúng mục tiêu, nội dung, phạm vi nghiên cứu theo thuyết minh được phê duyệt, có đủ sản phẩm chính, sản phẩm trung gian theo quy định, có giá trị khoa học và khả năng ứng dụng trong thực tiễn. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu các ý kiến của hội đồng, bổ sung hoàn thiện sản phẩm, báo cáo về Bộ Quốc phòng để xem xét công nhận kết quả nghiên cứu, đưa kết quả của đề tài ứng dụng trong thực tiễn và biên soạn tài liệu huấn luyện.

Hội đồng thống nhất đánh giá mức độ đầy đủ các sản phầm, giá trị khoa học và thực tiễn của đề tài đạt loại xuất sắc.

Tin, ảnh: Xuân Hương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn