Nghị định Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

HQ Online -

Ngày 1-7-2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định ban hành Nghị định 70/2016/NĐ-CP về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải. 

 

Nghị định bao gồm 3 chương, 9 mục, 26 điều quy định về điều kiện, thủ tục cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải bao gồm: Thiết lập, vận hành, bảo trì báo hiệu hàng hải, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; thông báo hàng hải; khảo sát phục vụ thông báo hàng hải; điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải; khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; thông tin điện tử hàng hải; hoa tiêu hàng hải; thanh thải chướng ngại vật; nhập khẩu pháo hiệu hàng hải.

Nghị định quy định các điều kiện đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải phải có năng lực về con người, thiết bị, công nghệ, trang thiết bị bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, có đủ năng lực chuyên môn, nguồn tài chính đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, sửa chữa, bảo quản, đào tạo huấn luyện và chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật. Các sản phẩm của dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải phải được duy trì, bảo trì, cập nhật thường xuyên để kịp thời đáp ứng yêu cầu của hoạt động hàng hải.

Đối với điều kiện cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải, Nghị định quy định, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, do Nhà nước nắm giữ tối thiểu 75% vốn điều lệ.

Ngoài ra, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải phải đáp ứng các điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất gồm:

- Có bộ phận chuyên trách thực hiện dịch vụ hoa tiêu hàng hải. Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách bộ phận thực hiện dịch vụ hoa tiêu hàng hải phải có bằng đại học trở lên và là hoa tiêu ngoại hạng.

- Được Cục Hàng hải Việt Nam giao vùng hoa tiêu bắt buộc và tuyến dẫn tàu. Một tuyến dẫn tàu chỉ do một công ty hoa tiêu đảm nhận cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải.

- Có đủ số lượng tối thiểu hoa tiêu các hạng có giấy chứng nhận vùng hoạt động phù hợp với tuyến dẫn tàu được giao và bảo đảm đủ phương tiện đưa, đón hoa tiêu tại tuyến dẫn tàu được dẫn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu pháo hiệu hàng hải phải đáp ứng các điều kiện như: Được thành lập theo quy định của pháp luật; Khi thành lập phải có vốn tối thiểu 2 tỷ đồng và duy trì trong suốt quá trình hoạt động; Có giấy phép nhập khẩu pháo hiệu hàng hải; Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh thải chướng ngại vật cũng phải đáp ứng yêu cầu có số vốn tối thiểu từ 5 tỷ đồng và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

Nghị định cũng quy định điều kiện cung cấp dịch vụ thanh thải chướng ngại vật. Cụ thể, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh thải chướng ngại vật phải được thành lập theo quy định của pháp luật; khi thành lập phải có số vốn tối thiểu từ 5 tỷ đồng và duy trì trong suốt quá trình hoạt động; bảm đảm đủ phương tiện và trang thiết bị phù hợp để thanh thải chướng ngại vật và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2017; riêng các điều kiện kinh doanh dịch vụ nhập khẩu pháo hiệu hàng hải có hiệu lực từ ngày 1-7-2016.

Nguồn do phòng Bảo đảm hàng hải  Hải quân cung cấp

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn