Ngành Khí tài Điện tử và Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng Hải quân: Tiếp tục bảo đảm đồng bộ trang thiết bị trong các nhiệm vụ

HQ Online -

Ngày 28-7, tại Hải Phòng, Ngành Khí tài Điện tử và Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng Hải quân tổ chức tổng kết công tác kỹ thuật hai năm 2018-2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ hai năm 2020-2021. Tham dự hội nghị có 150 cán bộ, nhân viên Ngành Khí tài Điện tử và Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng thuộc các đơn vị trong toàn Quân chủng.

Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua, Ngành Khí tài Điện tử bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ, kịp thời VKTBKT phục vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ, đối ngoại quốc phòng và các nhiệm vụ đột xuất của Quân chủng; tổ chức hơn 70 đợt sửa chữa cơ động, bảo đảm kỹ thuật tốt cho các tàu đi biển làm nhiệm vụ. Công tác xây dựng nền nếp chính quy ngành có bước đột phá mạnh mẽ. Ngành tổ chức biên soạn bổ sung các nội quy, quy trình khai thác, vận hành trang bị đảm bảo an toàn tuyệt đối; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài quân đội sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa VKTBKT đạt kết quả tốt.

Ngành Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng hàng năm luôn thực hiện nghiêm pháp chế đo lường; hướng dẫn, triển khai, kiểm tra thực hiện các quy định mới về dấu nghiệm thu, tem và giấy chứng nhận trong lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn; quản lý tốt trang bị đo lường, chất lượng theo Điều lệ Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngành tập trung bảo đảm đồng bộ, khai thác sử dụng hiệu quả các trang thiết bị đo lường để kiểm tra thông số kỹ thuật VKTBKT thế hệ mới, hiện đại của Quân chủng.

Các đại biểu tham quan các mô hình trưng bày tại hội nghị

Năm 2020-2021, Ngành Khí tài Điện tử tập trung bảo đảm trang bị và bảo đảm kỹ thuật cho các đơn vị tàu và tên lửa bờ, đủ về số lượng, tốt về chất lượng, phục vụ kịp thời nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của Quân chủng; tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình cải tiến trang bị khí tài điện tử và dự án được Bộ Quốc phòng phê duyệt đồng thời tích cực phối hợp với các đơn vị làm chủ trang bị kỹ thuật công nghệ cao.

Ngành Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng tiếp tục nâng cao năng lực kiểm định, hiệu chuẩn, sửa chữa của các cơ sở bảo đảm kỹ thuật đo lường; tập trung bảo đảm kỹ thuật đo lường cho tàu, máy bay, tên lửa và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, sản xuất, chế tạo vật tư thay thế, bảo đảm kịp thời VKTBKT cho các nhiệm vụ của Quân chủng.

Tin, ảnh: Đặng Tùng, Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn