Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên Quân đội

HQ Online -

Ngày 29 và 30/6, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), triển khai chương trình phát triển thanh niên Quân đội giai đoạn 2021-2030 cho cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên toàn quân.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 103 điểm cầu với hơn 3.000 đại biểu, trong đó có gần 3.000 cán bộ đoàn, cán bộ làm công tác thanh niên tham gia.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự chỉ đạo tại điểm cầu trung tâm.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân và đại diện các phòng chức năng dự tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân. Quân chủng Hải quân có 107 cán bộ đoàn, cán bộ làm công tác thanh niên học tập tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân và 6 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trên địa bàn các đơn vị đóng quân.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu Bộ Quốc phòng. Ảnh: Báo QĐND

Hội nghị nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan trực tiếp đến thanh niên và nhiệm vụ đơn vị; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu và cấp ủy, chỉ huy các cấp về công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật và bảo đảm an toàn.

Tại hội nghị, cán bộ tham gia tập huấn đã được học 7 chuyên đề: Một số nội dung cơ bản của Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” và triển khai thực hiện Đề án trong Quân đội; giải pháp xây dựng, nhân rộng mô hình PBGDPL cho thanh niên ở đơn vị cơ sở; kỹ năng tổ chức hoạt động sân khấu hóa PBGDPL; kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng và nội bộ; kinh nghiệm phối hợp thực hiện “Đề án tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng; chương trình phát triển thanh niên Quân đội giai đoạn 2021-2030.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh: Những năm qua, công tác PBGDPL cho thanh niên đã được được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Nội dung, hình thức PBGDPL được đổi mới, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Tuyệt đại đa số cán bộ, đoàn viên, thanh niên tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu: Cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL cho thanh niên. Tổ chức đoàn các cấp cần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong công tác PBGDPL; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, xây dựng động cơ, thái độ đúng đắn cho đoàn viên, thanh niên...

Tin, ảnh: Thùy Liên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn