Năm 2016, Quân chủng Hải quân đã tổ chức tốt việc học tập và làm theo Bác Hồ

HQ Online -

Sáng 14-12, Bộ phận giúp việc Đảng ủy Quân chủng Hải quân triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tổ chức họp thống nhất báo cáo đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-người chiến sĩ Hải quân” (CVĐ) năm 2016 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đại tá Nguyễn Túy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân, Phó trưởng bộ phận chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh buổi họp

Năm 2016, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với CVĐ được Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, đi vào chiều sâu từ cơ quan đến đơn vị, có nhiều chuyển biến tiến bộ tích cực được thể hiện ở: chất lượng xây dựng các tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD; trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân chủng được giữ vững và tăng cường; hầu hết cán bộ, chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã xuất hiện và thực sự là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị học tập và noi theo.

Trong hội nghị, các thành viên của bộ phận giúp việc đã tích cực thảo luận, đưa ra các ý kiến bổ sung vào báo cáo nhấn mạnh kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn yếu và nguyên nhân; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp khắc phục và đưa Chỉ thị đi vào thực tế.

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Túy nhấn mạnh, thời gian tới bộ phận giúp việc ở các cấp cần tích cực hơn để đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và CVĐ. Muốn vậy, từng cấp phải tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho các đối tượng; phát huy tốt vai trò của cấp ủy, cán bộ chủ trì trong nêu gương; phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng đều có bản đăng ký phấn đấu học tập, làm theo một cách cụ thể, sát với nhiệm vụ, chức trách bản thân. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra cũng cần phải tiến hành một cách chuyên sâu, linh hoạt …

Tin, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn