Một số nội dung cơ bản của Chỉ thị 98/CT-BQP về tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển quân

HQ Online -

Ngày 26-10-2019, Bộ Quốc phòng ban hành Chỉ thị 98/CT-BQP về việc tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới. Để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ thị một số nội dung sau:

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc, chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các biện pháp cần thiết trong thực hiện quy trình tuyển quân; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò nồng cốt của cơ quan quân sự địa phương trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp và trực tiếp tổ chức thực hiện, hiệu quả.

Bộ Tổng Tham mưu chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghịêp, cơ sở đào tạo về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, Nghị định 13/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Để nâng cao chất lượng tuyển quân trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan liên quan nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, làm cơ sở đề nghị Thủ tướng giao chỉ tiêu tuyển quân hàng năm gắn với địa bàn dự bị động viên và tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, khó khăn; chú trọng việc tuyển chọn nhập ngũ những công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học và con em đồng bào dân tộc ít người, không để “xã trắng” trong tuyển quân; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị phối hợp thực hiện tốt việc đưa đón bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự…

UBND cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nghĩ vụ quân sự; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện công tác tuyển quân; quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện công tác hậu phương quân đội; chế độ chính sách trong hướng nghiệp, dạy nghề tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh đó, Bộ cũng chỉ đạo các quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, thực hiện quy trình tuyển quân nhanh gọn, khoa học, giảm phiền hà cho nhân dân; xử lý kiên quyết các tổ chức, cá nhân lợi dụng chức trách, quyền hạn gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong tuyển quân… Phải đề cao dân chủ, vai trò giám sát và sự đồng thuận của Nhân dân, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, công khai, công bằng xã hội, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng tuyển chọn công dân nhập ngũ hằng năm vào quân đội.

Dương Hưng (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn