Lữ đoàn Thông tin 602: Diễn tập bảo đảm thông tin liên lạc trong chiến đấu

HQ Online -

Từ ngày 19 đến 22-9, Lữ đoàn Thông tin 602, Bộ Tham mưu Hải quân đã tổ chức diễn tập bảo đảm thông tin liên lạc trong chiến đấu.

Công tác chuẩn bị được Lữ đoàn 602 triển khai chu đáo. Trong quá trình diễn tập, Lữ đoàn đã tổ chức cho đơn vị hành quân đến khu vực triển khai thực binh đúng thời gian quy định, bảo đảm an toàn, bí mật. Chỉ huy các cấp và phân đội chiếm lĩnh xây dựng công sự đài, trạm và triển khai hệ thống thông tin đúng trình tự, đáp ứng yêu cầu kỹ chiến thuật. Mạng thông tin được thiết lập nhanh, bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt.

Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn Lữ đoàn đã linh hoạt xử lý các tình huống thông tin để chuyển nhận điện kịp thời, có độ tin cậy cao trong điều kiện tác chiến điện tử mạnh.

Đợt diễn tập góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ cho các khung tập và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, huấn luyện cho các lực lượng ở kíp xe thông tin, các tổ đài độc lập về thực hành triển khai, bảo đảm thông tin liên lạc trong điều kiện chiến đấu.

Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc diễn tập

Quán triệt nhiệm vụ trước giờ hành quân

Toàn cảnh buổi diễn tập của Lữ đoàn 602

Chỉ huy khung diễn tập triển khai kế hoạch bảo đảm thông tin liên lạc tại thực địa

Chỉ huy Lữ đoàn kiểm tra công tác diễn tập

Kíp xe thông tin lưu động Visat thực hành kết nối thông tin

Tổ đài sóng ngắn thực hiện nhiệm vụ truyền điện

Giờ đọc báo tại thực địa của Tiểu đoàn 2

Tin, ảnh: Thanh Thủy

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn