Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126: Triển khai nhiệm vụ Công tác đảng, công tác chính trị năm 2018

HQ Online -

Ngày 11-1, tại Hải Phòng, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, hoạt động CTĐ, CTCT của Lữ đoàn được triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt; duy trì tốt nguyên tắc, chế độ, nền nếp CTĐ, CTCT; quán triệt và triển khai nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả chỉ thị, hướng dẫn của trên, nhất là các hoạt động CTĐ, CTCT trong nhiệm vụ diễn tập, huấn luyện chiến đấu.

Quang cảnh hội nghị

Lữ đoàn đã tổ chức thành công Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012-2017 được Bộ Quốc phòng chọn làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn quân; triển khai kế hoạch xây dựng Hội phụ nữ cơ sở vững mạnh xuất sắc giai đoạn 2017-2022 làm điểm cho toàn Quân chủng. 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Năm 2017, Lữ đoàn đạt vững mạnh về chính trị.

Năm 2018, Lữ đoàn 126 tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trên; chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ đại hội nhiệm kỳ 2018-2020 đúng thủ tục, nguyên tắc; xây dựng và thực hiện tốt mô hình “đảng viên dìu dắt quần chúng”; thực hiện “3 chuyên cần” (Chuyên cần huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, làm chủ VKTB hiện đại; chuyên cần học tập, nghiên cứu khoa học, phát huy trí tuệ, tài năng, xây dựng Quân chủng hiện đại; chuyên cần lao động, tăng gia sản xuất); thực hiện “5 mẫu mực” (Mẫu mực tu dưỡng đạo đức, lối sống; mẫu mực trong rèn luyện nếp sống chính quy; mẫu mực trong quan hệ đồng chí, đồng đội và nhân dân; mẫu mực trong chấp hành điều lệnh, kỷ luật; mẫu mực trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao)...

Thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân, Đại tá Đoàn Văn Mạnh, Chính ủy Lữ đoàn 126 trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm 2017 

Tin, ảnh: Hoàng Việt

Năm 2017, Lữ đoàn 126 được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn