Lữ đoàn Công binh 131: Tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

HQ Online -

Sáng 29-5 tại Hải Phòng, Lữ đoàn Công binh Hải quân 131 tổ chức lễ tuyên thệ cho hơn 400 chiến sĩ mới năm 2020.

Chiến sĩ mới tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng

Năm 2020, Lữ đoàn huấn luyện chiến sĩ mới trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình quản lý, huấn luyện bộ đội. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ khung huấn luyện đã khắc phục khó khăn, hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện và bảo đảm tốt điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho bộ đội.

Lữ đoàn đã đổi mới công tác quản lý và tổ chức huấn luyện sát điều kiện thực tế; thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; lấy huấn luyện thực hành làm chính; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, pháp luật, nâng cao bản lĩnh và kiến thức hiểu biết về pháp luật, lịch sử, truyền thống cho bộ đội.

100% chiến sĩ mới chấp hành nghiêm kỷ luật, xác định tốt nhiệm vụ; kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện 100% khoa mục khá, giỏi, an toàn tuyệt đối.

Ngay sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới được biên chế về các đơn vị trong Quân chủng Hải quân. 

Chỉ huy Khung huấn luyện tặng Giấy khen chiến sĩ mới

Tại lễ tuyên thệ, chỉ huy Lữ đoàn 131 tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 11 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020.

                            Tin, ảnh: Nguyễn Xuân Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn