Lữ đoàn 83 Công binh Hải quân: Hội thao quyết thắng năm 2019

HQ Online -

Ngày 6-1, tại Đà Nẵng, Lữ đoàn 83 Công binh Hải quân đã khai mạc Hội thao Quyết thắng 2019. Tham gia hội thao có hơn 250 cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn.

Thủ trưởng Lữ đoàn tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự hội thao

Các thí sinh thi nội dung công tác tham mưu gồm: Duyệt đội ngũ; trật tự nội vụ vệ sinh, biển bảng, dây giá, duy trì chế độ nền nếp. Nội dung thể lực: Đồng diễn 4 bài thể dục, 8 thế đứng, 16 động tác võ, 35 thế liên quyền. Tổ chức phương pháp huấn luyện của cán bộ: Thực hành huấn luyện của trung đội, đại đội, trợ lý tiểu đoàn, trợ lý cơ quan. Nội dung chính trị: Thi giảng bài chính trị; cán bộ đoàn giỏi; múa hát tập thể, dân vũ, vũ quốc tế. Công tác hậu cần: Kỹ thuật mắc tăng võng, cách sắp xếp quân trang ba lô, thực hành 5 kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương hỏa tuyến. Công tác kỹ thuật: Thi cán bộ kỹ thuật giỏi; phòng cháy chữa cháy, Luật Giao thông đường bộ...

Nội dung duyệt đội ngũ của Đại đội 10 tại hội thao

Nội dung thi đồng diễn thể dục của Tiểu đoàn 885

Nét mới trong hội thao năm nay là Lữ đoàn tổ chức hội thao chức danh tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng và trung đội trưởng giỏi.

Sau lễ khai mạc, các đội bước vào nội dung thi duyệt đội ngũ và đồng diễn võ thể dục. Hội thao kết thúc ngày 10-1.

Tin, ảnh: Quang Minh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn