Lữ đoàn 681 tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực tại tỉnh Bình Thuận

HQ Online -

Ngày 14-4, tại Bình Thuận, Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân đã tổ chức tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực tại trường THPT Phan Thiết, trường THPT Phan Bội Châu thuộc TP. Phan Thiết cho hơn 2.300 giáo viên, học sinh.

Báo cáo viên Lữ đoàn đã thông tin đến giáo viên, học sinh 2 trường những nội dung cơ bản về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển và thông tin về Học viện Hải quân cùng với các chế độ chính sách đối với học viên.

Nằm trong kế hoạch phối hợp tuyên truyền, trong các ngày 21 và 28-4, Lữ đoàn tiếp tục tuyên truyền cho 4 trường THPT trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

                                                                Quang Hà

 

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn