Lữ đoàn 681: Tổng kết thực hiện đột phá và xây dựng mô hình trong hoạt động CTĐ, CTCT năm 2019

HQ Online -

Ngày 8-10, tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nội dung đột phá và xây dựng mô hình trong hoạt động CTĐ, CTCT năm 2019.

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2019, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, cấp ủy, chi bộ các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả trong thực hiện nội dung“Một tập trung, 3 đột phá” của Quân chủng và “3 thực chất” trong công tác giáo dục chính trị. Lữ đoàn triển khai hiệu quả mô hình đánh giá, nhận xét cán bộ hàng tháng theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.  

Các tổ chức Đảng duy trì nền nếp, chất lượng sinh hoạt; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và các qui chế, qui định; nêu cao trách nhiệm và tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị. Lữ đoàn luôn ổn định về chính trị; đoàn kết, thống nhất, dân chủ tốt, kỷ luật nghiêm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ trên giao.

Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, cơ quan chính trị tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh thường xuyên, kịp thời khắc phục các khâu yếu, mặt yếu trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung đột phá; phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong nắm, quản lý, đánh giá, nhận xét cán bộ, làm tiền đề, cơ sở để nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

          Tin, ảnh: Xuân Nguyên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn