Lữ đoàn 680: Sinh hoạt chính trị tư tưởng về bảo đảm an toàn

HQ Online -

Ngày 11-6, tại Đà Nẵng, Lữ  đoàn 680, Vùng 3 Hải quân tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng rút kinh nghiệm về công tác bảo đảm an toàn.

Từ các vụ việc nghiêm trọng được thông báo về nội dung, tính chất, nguyên nhân, trách nhiệm, Lữ đoàn 680 đã rút ra các bài học kinh nghiệm trong quản lý bộ đội và phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi sinh hoạt

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Lữ đoàn tiếp tục làm tốt công giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 103/CT - BQP và các nghị quyết, chỉ thị, thông tư của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân; các quyết định, kế hoạch, hướng dẫn, quy định của Bộ Tư lệnh Vùng 3 về tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong các hoạt động gắn với thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”.

Lữ đoàn tăng cường giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nhân cách, lối sống, niềm tin cho bộ đội; chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, kỹ năng sống trước những vấn đề phức tạp nảy sinh trong học tập, công tác; phát huy vai trò của các tổ chức trong cơ quan, đơn vị và đội ngũ chiến sĩ bảo vệ, dân vận, tổ 3 người; thực hiện có hiệu quả mô hình “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “Mỗi tuần học một điều luật”.

Đơn vị quản lý chặt chẽ tình hình kỷ luật và thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý cán bộ, chiến sĩ, VKTBKT; quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống tinh thần cho bộ đội; xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh; phối hợp chặt chẽ với gia đình, địa phương, bạn bè, người thân của quân nhân để kịp thời động viên, trợ giúp tâm lý, không để quân nhân bị bế tắc về tư tưởng do thiếu sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Tin, ảnh: Xuân Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn