Lữ đoàn 680: Học tập các chuyên đề pháp luật

HQ Online -

Ngày 14-8, tại Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân (Đà Nẵng), Tòa án, Viện Kiểm sát khu vực 1 Quân chủng Hải quân đã tổ chức giáo dục các chuyên đề pháp luật năm 2017 cho gần 200 quân nhân, công nhân viên quốc phòng của Lữ đoàn.

Quang cảnh buổi học tập

Các nội dung học tập bao gồm: Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 192/2016/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chương XXV, Bộ luật Hình sự “Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối họp với Quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu”; Thông Tư 07/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng; Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và bảo đảm an toàn thông tin trong Quân đội…

Đợt học tập nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị cho cán bộ, chiến sĩ, CNVQP Lữ đoàngóp phần phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính qui tại đơn vị.

 Tin, ảnh: Hữu Hùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn