Lữ đoàn 602 Phát động thi đua cao điểm "Đoàn kết-Lập công-Quyết thắng"

HQ Online -

Sáng 3-10, tại Hải Phòng, Lữ đoàn Thông tin 602, Bộ Tham mưu Hải quân tổ chức phát động thi đua cao điểm "Đoàn kết- Lập công- Quyết thắng" kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 – 19-12-2016) và 55 Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển ( 23-10-1961 – 23-10-2016). 

Thủ trưởng Lữ đoàn ký xác nhận giao ước thi đua của các đơn vị

Thời gian của đợt thi đua là 70 ngày, từ ngày 10-10 đến 19-12. Nội dung tập trung thực hiện "3 nhất" gồm: Ý chí, trách nhiệm cao nhất; hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị năm 2016; dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất.

Theo đó, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt tốt mục tiêu, yêu cầu, nội dung của đợt thi đua cao điểm; tập trung tuyên truyền, giáo dục về sự kiện lịch sử 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến của dân tộc, khẳng định sự tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quyết tâm sắt đá của nhân dân ta trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm... truyền thống 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển; tiếp tục thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tham gia diễn tập đạt kết quả cao.

Các chỉ tiêu của giao ước thi đua là: 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ. Đơn vị bảo đảm tốt về thông tin liên lạc, tỷ lệ đạt trên 99%. Các tập thể, cá nhân dân chủ, đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng-Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn