Lữ đoàn 189: Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII

HQ Online -

Ngày 4/8, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy Lữ đoàn 189 Hải quân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII. 

Quang cảnh hội nghị

Cán bộ, đảng viên, quần chúng được học tập, quán triệt các chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và Quy định số 69 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Để đảm bảo quán triệt nội dung các nghị quyết đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng, Lữ đoàn chia thành 3 lớp học: Lớp thứ nhất dành cho các đảng viên là cán bộ chủ trì, chủ chốt; lớp thứ hai dành cho đối tượng cán bộ, đảng viên còn lại; lớp thứ ba dành cho đối tượng là quần chúng.

Tin, ảnh: Minh Nguyên, Văn Hải

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn