Lữ đoàn 189 học tập, phổ biến Luật Quốc phòng 2018

HQ Online -

Ngày 23-5, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân tổ chức Hội nghị học tập, phổ biến Luật Quốc phòng năm 2018. Tham gia dự có hơn 400 cán bộ, chiến sĩ trong toàn Lữ đoàn.       

Quang cảnh hội nghị

Với 7 chương và 40 điều, Luật Quốc phòng 2018 đã bổ sung nhiều quy định mới và thể chế hóa các nội dung của Hiến pháp năm 2013; quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc và một số quy định trong các luật có liên quan; văn bản dưới luật về quốc phòng tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. 

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đạt hiệu quả thiết thực.

Sau học tập, đơn vị tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả theo quy định.

Tin, ảnh: Đắc Thắng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn