Lữ đoàn 189: Giáo dục truyền thống cho chiến sĩ

HQ Online -

Ngày 2/6, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 189 Hải quân tổ chức giáo dục truyền thống và phổ biến các quy định xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật của Quân chủng, Lữ đoàn cho chiến sĩ mới về đơn vị nhận nhiệm vụ.

Chiến sĩ mới tham quan Phòng truyền thống Lữ đoàn

Chiến sĩ được giới thiệu những nét khái quát về lịch sử, truyền thống, 8 chiến công tiêu biểu của Hải quân Nhân dân Việt Nam; xem phim tài liệu 12 năm xây dựng và trưởng thành của Lữ đoàn Tàu ngầm 189; tìm hiểu văn hóa đặc trưng của cán bộ, thủy thủ tàu ngầm với các tiêu chí “3 đặc biệt”, “4 tốt”, “5 không”; các quy định xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật khi học tập, công tác tại Lữ đoàn.

Các chiến sĩ còn được thông tin về tình hình biển, đảo và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay.

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình giáo dục chính trị cho chiến sĩ nhằm tiếp tục bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu đơn vị, xây dựng ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Duy Anh, Văn Phòng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn