Lữ đoàn 189 bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng năm 2024

HQ Online -

Từ 19 đến 23/2, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy Lữ đoàn 189 tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng năm 2024.

Tham gia lớp học có 39 đồng chí là đảng viên mới và đoàn viên ưu tú của các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn.

Quang cảnh khai mạc lớp học

Tham gia lớp dành cho đối tượng kết nạp đảng, các học viên được học tập 5 bài: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đảng viên mới được học tập, nghiên cứu 10 bài theo tài liệu do Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị biên soạn.

Các học viên còn được cung cấp thêm những nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm...

Sau học tập, nghiên cứu, các học viên sẽ được ôn luyện, tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo quy định.

Tin, ảnh: Hải Quang, Văn Phòng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn