Lữ đoàn 172 đẩy mạnh phong trào học tập

HQ Online -

Chiều 24/5, tại Đà Nẵng, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân tổ chức phát động hưởng ứng phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”. Thượng tá Nguyên Xuân Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Lữ đoàn chủ trì.

Thượng tá Nguyên Xuân Hòa phát biểu

Nội dung phát động tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, đề án, về xây dựng xã hội học tập; nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Quang cảnh buổi phát động

Toàn Lữ đoàn thi đua nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân trong thực hiện phong trào thi đua; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên, thanh niên được tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân số, công dân học tập toàn cầu, với tinh thần “Học, Học nữa, học mãi”, “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng sự tổ chức, đoàn thể, phục vụ Tổ quốc, dân tộc và nhân loại”.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua

Lữ đoàn thực hiện có hiệu quả Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” gắn với hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” và các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong cán bộ, chiến sĩ toàn Lữ đoàn thông qua việc xây dựng các mô hình “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập”, “Câu lạc bộ học tập”, “Câu lạc bộ tiếng Anh”, “Câu lạc bộ tiếng Nga”, “Câu lạc bộ tin học”… trong cơ quan, đơn vị.

Sau phát động của Lữ đoàn, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, đăng ký, ký kết giao ước thi đua hưởng ứng phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” và tổ chức triển khai thực hiện.

Tin, ảnh: Ngọc Thêm

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn