Lữ đoàn 167 sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”

HQ Online -

Sáng 16-5, tại Căn cứ Long Sơn, TP. Vũng Tàu, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Lữ đoàn là đơn vị được chọn làm trước để rút kinh nghiệm cho các đơn vị trong Vùng.

Hội nghị đã đánh giá thực chất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án trong thời gian qua; tiếp tục làm rõ, khẳng định vai trò quan trọng của Đề án đối với công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn hiện nay; những mô hình, phương pháp hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện đồng thời chỉ ra những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; các chủ trương, biện pháp để thực hiện hiệu quả Đề án.

Quang cảnh hội nghị

Các tham luận tại hội nghị đã đi sâu, phân tích, làm rõ vai trò quan trọng trong việc chủ động đổi mới chương trình, nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục chính trị nhằm phù hợp với đặc thù đơn vị; làm tốt việc đổi mới nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị, đảm bảo mỗi cán bộ giảng dạy chính trị thấy rõ trách nhiệm bản thân trong định hướng nhận thức tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, cổ vũ tinh thần hoạt động hăng say cho bộ đội...

Theo kế hoạch, từ ngày 16 đến 25-5, các đơn vị trong toàn Vùng sẽ tiến hành xong hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án.

                                                                                                Tin, ảnh: Võ Minh Thắng  

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn