Lữ đoàn 167 bồi dưỡng nhận thức cho 63 đảng viên mới và đối tượng đảng

HQ Online -

Sáng 13-5, tại Căn cứ Long Sơn (Bà Rịa – Vũng Tàu), Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức đảng viên mới và đối tượng đảng đợt 1 năm 2019 cho 63 đồng chí đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng và Lữ đoàn Không quân Hải quân 954.

Quang cảnh khai mạc lớp bồi dưỡng

Nội dung bồi dưỡng cho 30 học viên là đảng viên mới và 33 học viên là cảm tình đảng gồm 10 bài lý luận cho đảng viên mới và 5 bài lý luận cho đối tượng đảng.

Đợt tập huấn là dịp để quần chúng ưu tú có động cơ đúng đắn, nhận thức sâu sắc về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng; nội dung cơ bản về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Điều lệ Đảng; những vấn đề lý luận và thực tiễn về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng bế mạc vào ngày 17-5.

Tin, ảnh: Nguyễn Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn