Lữ đoàn 162 sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”

HQ Online -

Ngày 30-5, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới 2013-2018”.

 

Qua 5 năm thực hiện đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị bám sát nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên để triển khai, thực hiện và đổi mới chương trình, nội dung, cách thức, phương pháp tiến hành. Giáo viên đã kết hợp linh hoạt phương pháp giáo dục truyền thống với hiện đại như biên soạn ngân hàng giáo án điện tử, coi trọng diễn giải với đưa ra dẫn chứng và hình ảnh minh họa giúp người học dễ hiểu, dễ nhớ và làm theo.

Quang cảnh hội nghị 

Cùng với đó, hình thức giáo dục chính trị luôn được đổi mới bằng việc kết hợp nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như tổ chức cho bộ đội tham quan các khu di tích lịch sử; tọa đàm thanh niên, sĩ quan trẻ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, báo cáo viên giỏi; thực hiện ngày Đảng, ngày chính trị văn hóa và tinh thần; xây dựng thiết chế văn hóa thư viện, phòng đọc, phòng Hồ Chí Minh...

Tại hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu đã đưa ra các sáng kiến nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại đơn vị trong thời gian tới như: Tổ chức trò chơi lồng ghép nội dung kiến thức thường trực trong giáo dục chính trị cho hạ sĩ quan, chiến sĩ; tăng cường mời cơ quan chức năng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy...

                             Tin, ảnh: Lê Ngọc 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn