Lữ đoàn 161 tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020

HQ Online -

Sáng 27-3, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Quang cảnh hội nghị

Nhiệm kỳ qua, cấp uỷ các cấp đã chủ động, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm quy định của Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác kiểm tra, giám sát đúng nguyên tắc, phương châm, phương hướng; kết quả kiểm tra, giám sát luôn đạt và vượt so với tiêu chí. Việc xem xét, giải quyết các vụ vi phạm kỷ luật, các đơn thư tố cáo nghiêm túc, kịp thời, đúng nguyên tắc, quyền hạn, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời.

Đảng bộ Lữ đoàn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, kiểm tra và phúc tra 28 lượt tổ chức đảng, trong đó Đảng uỷ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Lữ đoàn kiểm tra và phúc tra 8 lượt tổ chức đảng trực thuộc; kiểm tra 463 lượt đảng viên theo Khoản 2 Điều 30 Điều lệ Đảng, đạt 100% so với kế hoạch. 22 tổ chức đảng và 273 lượt đảng viên được giám sát theo chuyên đề, trong đó Đảng uỷ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Lữ đoàn giám sát 5 tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp và 10 lượt đảng viên là cấp uỷ viên.

Nội dung giám sát tổ chức đảng tập trung vào chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết Đại hội đảng các cấp, các quyết định, hướng dẫn, quy định, quy chế, kết luận trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm vụ hàng năm của cấp trên và cấp mình; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao. Nội dung giám sát đối với đảng viên là cán bộ chủ trì về rèn luyện phẩm chất đạo đức, khắc phục thiếu sót sau kiểm điểm theo Nghị quyết TW4, thực hiện những điều đảng viên không được làm, vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì trên cương vị, chức trách được giao.

Tin, ảnh: Nguyễn Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn