Lữ đoàn 161: Rút kinh nghiệm về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội

HQ Online -

Chiều 21-7, Lữ đoàn 161, Vùng 3 chức Hội nghị rút kinh nghiệm về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội 6 tháng đầu năm 2021. Đại tá Ngô Văn Tuyền, Lữ đoàn trưởng chủ trì.

Hội nghị được nghe thông báo tình hình chấp hành chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của Vùng và Lữ đoàn trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của các cấp về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Tình hình chấp hành kỷ luật của đơn vị có nhiều chuyển biến tốt, giảm cả về số vụ cũng như tính chất vi phạm so với cùng kỳ năm trước, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Lữ đoàn an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Quang cảnh hội nghị

Lữ đoàn đã làm tốt công tác quản lý, nắm, dự báo, định hướng và giải quyết tư tưởng bộ đội; nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, thực hiện “3 dứt điểm”, “4 mẫu mực”...

Toàn Lữ đoàn duy trì có nền nếp, chất lượng, hiệu quả “Ngày pháp luật”, mô hình “Mỗi tuần học một điều luật”, hoạt động của “Tổ tư vấn tâm lý pháp lý quân nhân”; lồng ghép việc phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật với giáo dục nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật cho bộ đội.

Đại tá Ngô Văn Tuyền kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Đại tá Ngô Văn Tuyền nhấn mạnh, thời gian tới, Lữ đoàn tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ về chấp hành pháp luật, kỷ luật; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ quy định; tăng cường nắm, quản lý quân nhân, tập trung vào thời gian cao điểm, ngày nghỉ, giờ nghỉ; duy trì có nền nếp, chất lượng hoạt động của các mô hình, tổ chức trong đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị xây dựng bầu không khí dân chủ, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh; nắm, quản lý chặt chẽ tư tưởng, tình cảm, mối quan hệ của quân nhân…

Tin, ảnh: Nguyễn Khắc Cừ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn