Lữ đoàn 161 nói chuyện chuyên đề về biển, đảo tại Quảng Nam

HQ Online -

Ngày 11-7, tại hai xã Tam Giang và Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân phối hợp với Tỉnh ủy Quang Nam tổ chức thông tin, tuyên truyền các chuyên đề về biển, đảo cho cán bộ, nhân dân và ngư dân trên địa bàn hai xã trên.

 

Quang cảnh buổi tuyên truyền

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Chính ủy Lữ đoàn 161 đã trực tiếp thông tin một số nội dung cơ bản về tình hình biển, đảo Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; về quá trình xây dựng, phát triển của Hải quân nhân dân Việt Nam; thông tin những nội dung quan trọng của Chỉ thị 45-CT/TTg của Thủ tướng chính phủ về triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)..

Nội dung thông tin chuyên đề đã giúp cán bộ, nhân dân, nhất là bà con ngư dân hiểu sâu sắc hơn về chủ quyền biển, đảo, từ đó tuân thủ các chủ trương, chính sách Đảng và Nhà nước về khai thác gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các qui định quốc tế trên lĩnh vực đánh bắt hải sản...

Tin, ảnh: Văn Long

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn