Lữ đoàn 161 chú trọng huấn luyện thể lực cho bộ đội

HQ Online -

Bước vào mùa huấn luyện năm 2019, cùng với công tác huấn luyện chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân còn chú trọng đẩy mạnh huấn luyện, rèn luyện thể lực, hoạt động thể thao theo từng loại hình đơn vị và lứa tuổi.

Lữ đoàn đã tăng từ 15% đến 25% thời gian huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao với khẩu hiệu hành động “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; chú trọng huấn luyện bơi, võ thuật chiến đấu tay không và các hoạt động thể thao rèn luyện nâng cao thể lực, sức bền và khả năng cơ động cho bộ đội trong mọi điều kiện, môi trường, thời tiết, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Báo Hải quân điện tử giới thiệu phóng sự ảnh về nội dung huấn luyện này ở Lữ đoàn 161

Luyện tập tại vòng quay

Luyện tập đi trên cầu sóng

Luyện tập trên xà kép

Luyện tập tại xà đơn

Nữ quân nhân của Lữ đoàn thực hành 16 động tác võ tay không

Duy Khánh (Thực hiện)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn