Lữ đoàn 147 kiểm tra 3 tiếng nổ cho chiến sĩ mới

HQ Online -

Sáng 9-5, tại Quảng Ninh, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân đã kết thúc kiểm tra 3 tiếng nổ cho gần 600 chiến sĩ mới. Nội dung kiểm tra gồm: Bắn súng tiểu liên AK bài 1 ở 3 tư thế (nằm, quỳ, đứng bắn); đánh thuốc nổ bài 1 và ném lựu đạn bài 1 xa trúng đích.

Lữ đoàn đã làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành bắn, đánh, ném sát với điều kiện các bài kiểm tra. Chiến sĩ mới cơ bản nắm chắc lý thuyết, kết hợp tốt kỹ thuật với chiến thuật trên thao trường và được rút kinh nghiệm kịp thời sau mỗi đợt kiểm tra. Đội ngũ cán bộ các cấp làm tốt công tác động viên, cổ động thao trường, giúp chiến sĩ mới phấn khởi, tự tin, quyết tâm giành kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Quá trình kiểm tra, Lữ đoàn đã kết hợp với bắn súng hội thao huấn luyện chiến sĩ mới giữa các đại đội. 

Kết quả, nội dung bắn súng 100% đạt yêu cầu; hơn 50% khá, giỏi; đơn vị xếp loại khá; nội dung đánh thuốc nổ và ném lựu đạn 100% khá, giỏi; đơn vị xếp loại giỏi. 

Dưới đây là một số hình ảnh về nội dung kiểm tra 3 tiếng nổ của đơn vị:

Quán triệt nội dung và thông báo danh sách các đợt vào kiểm tra bắn súng

Mỗi chiến sĩ mới nhận 9 viên đạn

Thao tác lắp đạn vào hộp tiếp đạn

Chiến sĩ mới thực hiện các tư thế nằm, quỳ và đứng bắn

Bộ phận báo bia thông báo kết quả bắn 

Chỉ huy trường bắn điều hành thực hiện 3 tiếng nổ

Các chiến sĩ bắn giỏi được chỉ huy đơn vị tặng hoa

 Chiến sĩ mới kiểm tra lượng nổ

Thực hành đánh thuốc nổ

Chiến sĩ mới nhận lựu đạn

 Thực hành ném lựu đạn xa trúng đích

Thực hiện: Vũ Hưởng, Quang Thanh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn