Lữ đoàn 147 bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng

HQ Online -

Ngày 27-11, tại Quảng Ninh, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân đã khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 38 học viên là tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng tốt nghiệp đào tạo Hạ sĩ quan chỉ huy Khóa 44, năm 2017 có kết quả học tập tốt và các sĩ quan, QNCN, CNVQP, hạ sĩ quan, chiến sĩ có thành tích tiêu biểu xuất sắc, là nguồn phát triển Đảng năm 2017 và năm 2018.

        

  Quang cảnh lớp học

Nội dung học tập gồm 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH; nội dung cơ bản của điều lệ Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp học kết thúc vào ngày 1-12. Các học viên sẽ viết bài thu hoạch khi kết thúc và được cấp giấy chứng nhận.

Tin, ảnh: Đoàn Hiệp

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn