Lữ đoàn 146: Thông tin về biển, đảo cho cán bộ, đảng viên huyện Khánh Vĩnh

HQ Online -

Ngày 3/8, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức thông tin về biển, đảo cho 180 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ chủ chốt của các xã, thị trấn và các ban, ngành của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Quang cảnh buổi thông tin 

Báo cáo viên của Lữ đoàn 146 đã thông tin đến cán bộ, đảng viên địa phương về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; tình hình biển, đảo trong thời gian gần đây và vai trò nòng cốt của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Buổi thông tin giúp cán bộ, đảng viên huyện Khánh Vĩnh hiểu rõ hơn quan điểm, chủ trương, đường lối, đối sách của Đảng, Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn hiện nay đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

                                                       Tin, ảnh: Nguyễn Ninh, Việt Khoa

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn