Lữ đoàn 131: Giai đoạn 2019-2024 có 117 lượt tập thể và hơn 1.000 cá nhân được khen thưởng

HQ Online -

Chiều 12/6, tại Hải Phòng, Lữ đoàn 131 tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019-2024. Đại tá Hồ Thanh Hoàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân dự, chỉ đạo.

 Một tiết mục văn nghệ chào mừng

Trong 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào TĐQT của Lữ đoàn đã có những bước phát triển toàn diện, vững chắc, thường xuyên và liên tục; gắn liền với các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Công tác TĐKT và phong trào TĐQT thực sự là đòn bẩy thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Đại tá Hồ Thanh Hoàn phát biểu

Lữ đoàn đã hoàn thành tốt công tác quân sự; 100% cán bộ, đảng viên được quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của các cấp. Lữ đoàn và các đơn vị nhiều năm được Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân tặng Cờ thưởng dẫn đầu phong trào TĐQT và bằng khen, giấy khen các cấp.

Các đại biểu tham dự đại hội

Giai đoạn 2019-2024, Lữ đoàn đã có 117 lượt tập thể và hơn 1.000 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Giai đoạn 2024-2029, Lữ đoàn tiếp tục quán triệt, giáo dục cho bộ đội nhận thức sâu sắc về quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác TĐKT và phong trào TĐQT trong giai đoạn mới. Lữ đoàn tập trung thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu: Quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về SSCĐ, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2024-2030 và những năm tiếp theo. Các đơn vị phát động, triển khai hiệu quả phong trào TĐQT và các phong trào thi đua thường xuyên, đột kích, cao điểm…

Lữ đoàn tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các mặt công tác, biểu dương, khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, dân chủ, công khai, tạo động lực động viên, thu hút cán bộ, chiến sĩ hăng hái tham gia. 

 Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân trao thưởng của Bộ Tư lệnh Hải quân tặng các tập thể, cá nhân

Phát biểu tại đại hội, Đại tá Hồ Thanh Hoàn biểu dương sự nỗ lực và những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 131 đã đạt được trong thời gian qua. 

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân yêu cầu: Lữ đoàn tiếp tục thực hiện phong trào TĐQT thiết thực, hiệu quả; đảm bảo dân chủ, công khai, chính xác; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; kết hợp công tác TĐKT với công tác cán bộ và chính sách; động viên, thúc đẩy, làm cho phong trào TĐQT phát triển và ngày càng đi vào chiều sâu. Sau đại hội, Lữ đoàn phải xây dựng chương trình hành động, cụ thể hoá phương hướng, nhiệm vụ công tác TĐKT 5 năm tới mà đại hội đã xác định…

Thủ trưởng Lữ đoàn trao thưởng các tập thể, cá nhân

Tại đại hội, 5 tập thể và 25 cá nhân tiêu biểu trong phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024 được khen thưởng.

Tin, ảnh: Xuân Hương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn