Lữ đoàn 127: Tổng kết 25 năm thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội"

HQ Online -

Ngày 31-7, tại Phú Quốc,  Kiên Giang,  Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 25 năm thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội" gắn với Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" giai đoạn 1992-2017.

Những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 127; cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc vận động chặt chẽ, nghiêm túc. Đơn vị luôn chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, duy trì thường xuyên các buổi sinh hoạt dân chủ ở cơ sở; tích cực, chủ động đấu tranh ngăn chặn các ảnh hưởng của văn hoá xấu độc, các tệ nạn xã hội không để xâm nhập vào đơn vị đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa; giúp dân xoá đói, giảm nghèo; xây dựng mối đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân. 

Các đại biểu tham dự hội nghị

25 năm thực hiện cuộc vận động, Lữ đoàn đã đầu tư nhiều công sức, quỹ vốn để củng cố, tu sửa hệ thống các thiết chế văn hoá: Phòng Hồ Chí Minh, phòng đọc, câu lạc bộ, bảng tin, tranh ảnh, băng rôn khẩu hiệu, các sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông... 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận cũng đã chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đưa ra những giải pháp, phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Lữ đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn đơn vị về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị; thường xuyên củng cố, nâng cấp, xây dựng và phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hoá; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động dân vận vì cuộc sống cộng đồng...

                             Tin, ảnh: Văn Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn