Lữ đoàn 126 thông tin về tình hình biển, đảo tại tỉnh Sơn La

HQ Online -

Ngày 9 và 10-12, tại huyện Sông Mã và huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La tổ chức nói chuyện về biển, đảo cho hơn 2.300 đại biểu là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan; báo cáo viên, giáo viên, học sinh các trường: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Trung học phổ thông 2 huyện Sông Mã, Sốp Cộp.

Quang cảnh buổi thông tin về biển, đảo tại Trường THPT Sông Mã

Báo cáo viên của Lữ đoàn đã thông tin về các nội dung: Vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của biển, đảo nước ta hiện nay trong sự nghiêp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình hình biển, đảo Việt Nam gần đây và quan điểm về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng, Nhà nước ta; kết quả xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; lịch sử truyền thống và những chiến công của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126.

Buổi thông tin nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc cho cán bộ, đảng viên và giáo viên, học sinh 2 huyện Sông Mã, Sốp Cộp đồng thời chắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân, dân giữa Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 với cán bộ và nhân dân tỉnh Sơn La.

Tin, ảnh: Đức Tuấn, Văn Trung

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn