Lữ đoàn 125 tổ chức giáo dục nhiệm vụ năm 2021

HQ Online -

Sáng 22-2, tại TP. Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân tổ chức học tập chuyên đề "Nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân thời kỳ mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021".

Gần 300 cán bộ, chiến sĩ đã tham gia. Lớp học tập bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Quang cảnh lớp học

Thông qua chuyên đề, cán bộ, chiến sĩ trong toàn Lữ đoàn được quán triệt sâu sắc nhiệm vụ trọng tâm của Quân chủng, Vùng, Lữ đoàn năm 2021. Trên cơ sở đó, từng cá nhân, đơn vị trực thuộc xác định tốt trách nhiệm, xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn, nêu cao ý chí quyết tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2021; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển và thành lập Lữ đoàn (23-10-1961 - 23-10-2021).

Tin, ảnh: Xuân Hóa

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn